Strona główna Informacje Najczęściej zadawane pytania
Jak usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie PDF Drukuj artykuł

Jak usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie

Nieobecność na rozprawie powinna być usprawiedliwiona. Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby wymaga przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego. Lista lekarzy sądowych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń znajduje się na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Mrągowie lub na stronie internetowej (zakładka lekarze sądowi).
Pismo zawierające informację o przyczynie nieobecności na rozprawie należy przesłać na adres sądu z podaniem sygnatury akt sprawy (wskazana jest na wezwaniu/zawiadomieniu). Pismo należy przesłać odpowiednio wcześniej przed terminem rozprawy, możne je nadać także faksem, bądź mailem na adresy wskazane na wezwaniu/zawiadomieniu.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie