Strona główna Informacje Najczęściej zadawane pytania
Jak ubiegać się o zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych PDF Drukuj artykuł

Jak ubiegać się o zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych

Pisemny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych (pobierz druk) strona lub uczestnik postępowania winien złożyć do sądu, w którym będzie toczyło się lub toczy się postępowanie sądowe.  

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach     i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów na druku urzędowym (pobierz druk). Oświadczenie należy wypełnić podając rzeczywiste dane, gdyż osoba, która świadomie w treści ww. oświadczenia podaje nieprawdziwe dane, może zostać ukarana przez sąd grzywną.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie