Strona główna Informacje Najczęściej zadawane pytania
W jaki sposób można uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia PDF Drukuj artykuł

W jaki sposób można uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia

Pisemny wniosek w przedmiocie uzyskania odpisu prawomocnego orzeczenia należy złożyć w Biurze Podawczym sądu, przed którym toczyło się postępowanie lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wzór wniosku dostępny jest w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Mrągowie oraz na stronie internetowej sądu (pobierz wzór). We wniosku należy podać sygnaturę sprawy, a w przypadku jej nie posiadania wskazać datę wyroku.

W przypadku gdy strona złożyła wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych w całości i postanowieniem sądu została z nich zwolniona, nie ponosi opłaty za wydanie odpisu orzeczenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r.           w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy (Dz. U. z 2003 r. nr 107, poz. 1006) opłata  za wydanie uwierzytelnionego odpisu z akt sprawy wynosi 6 zł za każdą stronę. Wysokość opłaty za wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy wynosi 1 zł za jedną stronę kserokopii. W przypadku wydania kopii na informatycznym nośniku danych opłatę tę powiększa się o 6 zł za każdy wydany nośnik.

Opłata za wydanie kopii dokumentów elektronicznych na informatycznym nośniku danych wynosi 6 zł za każdy wydany nośnik.

     

Opłaty można dokonać na konto właściwego wydziału, którego dotyczy orzeczenie.

 Numery kont poszczególnych wydziałów Sądu  Rejonowego w Mrągowie dostępne są TUTAJ.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie